Arvot ovat olleet toiminnan jatkamisen syy ja ne ovat ohjanneet ja ohjaavat kaikkea yrityksessä tehtävää päätöksentekoa ja siksi ne kytkevät toimintaa osaksi yrityksessä päätettyjä periaatteita ja toimintaa, mihin asioihin tartutaan ja mihin ei.

Katsomme, että arvot ovat myös identiteettimme julkilausumia, jotka määrittelevät ainutlaatuisuutemme ja historiamme jokaiselle ymmärrettäväksi asiaksi.

 

Arvomme ovat

 

SUOMALAINEN TYÖ

Suomalainen työ on toimintamme perusarvo, josta emme tingi koskaan. Meidän mielestämme on tärkeää, että tuotteita, joita hankimme ja käytämme, löytyvät tekijän kasvot. Haluamme viestiä suomalaisen alkuperän näkyväksi tuomisen puolesta, jotta tuotteen alkuperä, valmistustapa-ja paikka tulisi tietoon kuluttajille. Sen avulla synnytämme työtä, työpaikkoja ja menestyviä suomalaisia yrityksiä.

Suomalaisen työn liitto kampanjoi aktiivisesti suomalaisen työn puolesta. He haastavat meidät ajattelemaan, että jos jokainen suomalainen ostaisi joka kuukausi 10 eurolla lisää suomalaisia tuotteita ja palveluita, syntyisi 10 000 vuosityöpaikkaa. Tutustu lisää www.suomalainentyo.fi

 

AMMATTITAITO

Uskomme, että jokaisella meillä on osaamista, joka meidän tulee tunnistaa ja tunnustaa, jotta tunnemme tekemisestämme aitoa ammattiylpeyttä. Ammattitaito koostuu monesta eri tekijästä. Työn osaamiseen kuuluu työmenetelmien, työvälineiden, materiaalien, tiedon ja työturvallisuusasioiden hallinta. Ammattitaitoon kuuluu myös kiinnostuneisuus omaa työtä kohtaan, neuvon kysyminen ja sen antaminen, työrauhan ja positiivisen työilmapiirin ylläpitäminen sekä kokonaisvaltainen vastuullisuus itselle kuuluvista työtehtävistä.
Ammattitaitoinen ihminen arvostaa omaa ja toisen osaamista.

Ammattitaito näkyy tuotteissa ja niiden kestävyydessä ja edellyttää vastuullisuutta.

 

LAATU JA KESTÄVYYS

Laadun ominaisuudet voidaan usein tunnistaa, määritellä ja luetella hyvinkin tarkkaan. Subjektiiviseksi laatu muuttuu vasta, kun arvioimme laatua omien tarpeidemme ja kokemustemme pohjalta. Katsomme kuitenkin, että tuotetta tai palvelua voidaan pitää laadukkaana, jos asiakas on tyytyväinen. Laadun määrittelyssä on mielestämme aina kyse siitä, vastaako tuote niitä odotuksia, joita asiakkaalla on etukäteen tuotteen suhteen ollut. 
Panostamme ainoastaan laatuun, joka kestää kulutusta ja se on tarkoituksenmukainen toiminnaltaan. Katsomme, että kestävyys on myös ajateltuna siten, että tuotteen voi joko kierrättää tai käyttää toiseen tarkoitukseen, kun tuote on alkuperäisen käyttötarkoituksen lopussa.

Laatu on materiaaleja, valmistusta ja tuotantoa, joka kestää tarkastelua ja käyttöä, joka tuo selkeän lisäarvon käyttäjälleen. Jokainen tuote, joka ei vastaa tätä, on mielestämme tarpeeton valmistaa.

 

Tiina Parikka, hallituksen puheenjohtaja